0

Anatomie darmstelsel

Daarna gaat het over in colon descendens, dat net caudodorsaal van de maag begint. Bij uitzetting van de maag raakt dit deel geklemd. Colon descendens maakt nog vele lissen ( ansa sinistra coli ) voordat het in de endeldarm overgaat. Colon descendens is smal, dunwandig en zeer gevoelig voor verstoppingen. De gehele dikke darm ligt nagenoeg los in de buikholte: de mesenteria van het caecum en colon ascendens zijn praktisch afwezig; colon descendens is bevestigd aan het duodenum (zie boven en aan de dorsale buikwand met een brede en flexibele ophangband (mesocolon). . In het mesocolon bevinden zich de bloedvaten (. Mesenterica caudalis ) en de zenuwen. Endeldarm ( rectum ) is uiteraard recht, en bereikbaar voor ingrepen zoals klysma of medicijn toediening via suppositoria. Het is een redelijk effectieve route bij cavia's. Het achterste deel van de endeldarm heeft een sterk verdikte laag van glad spierweefsel. Dit is de inwendige anale sluitspier koopakte (sfincter). Het staat onder onwillekeurige controle van het sympatetische zenuwstelsel (zie enterisch zenuwstelsel ). Rondom het laatste deel endeldarm bevindt zich ook een dikke spierlaag van dwarsgestreept spierweefsel: de uitwendige anale sluitspier. Deze staat wel onder willekeurige controle.

anatomie darmstelsel

Pijn: wat is het?- drupal

30 cm lang) vormt een "slakkenhuis" met.5-2 windingen rechts dorsaal in de gember buikholte. Dit heet ansa spiralis coli ; dergelijke structuren zijn ook aanwezig bij herkauwers en bij het varken. Er bestaat een specifieke structuur in het eerste deel van colon ascendens, de zgn. Dikke-darmsleuf ( sulcus colonicus ). Het is een overlangse sleuf in de binnenwand van de darm; de spierlaag op deze plek is aanzienlijk verdikt. Sulcus speelt een belangrijke rol in antiperistaltiek: het pompen van de dikke darm inhoud terug in het caecum. Op deze manier gaan er niet teveel bacteriën uit het caecum verloren. Deze structuur is ook aanwezig bij het konijn. Colon ascendens gaat over in een veel smaller deel - colon transversum ; deze overgang is gevoelig voor verstoppingen. Colon transversum steekt over naar links, dorsaal van jejunum, en passeert dichtbij en ventraal van het duodenum ; het is bevestigd aan het duodenum door een dun bindweefselstrookje, de plica duodenocolica.

anatomie darmstelsel

de voortstuwing. Dikke darm ( colon ) is ongeveer 1 m lang, kronkelig en complex. De specifieke anatomie is verantwoordelijk voor de gevoeligheid van cavia's voor kolieken (zoals bij paarden; echter, de anatomie bij paarden is naar verhouding veel gunstiger). De gehele dikke darm van de cavia bezit geen overlangse spierbanden ( taeniae ). Voortstuwing kan dus niet vanzelf gebeuren, maar moet geforceerd worden door de contracties van de blinde darm (intestinaal vis a tergo ). Bij verstoorde lediging van de blinde darm raakt het dier levensgevaarlijk verstopt. Het eerste deel van de dikke darm (precies: het eerste deel van colon ascendens ) ligt tegen de ventrale buikwand en is palpeerbaar bij ernstige verstopping. Dit deel is gebonden aan de blinde darm met een stevige bindweefsel strook ( plica caecocolica ) en loopt van links naar rechts. Bij uitzetting van de blinde darm raakt dit deel geklemd.

Anus ( anatomie ) - wikipedia

Ziektes: van A tot z in Belgie

Het zorgt voor het afweren van schadelijke invloeden, en voor het efficiënt hardloop doorschuiven van de voedselbrij ( chymus ) naar de blinde darm. Antiperistaltiek (terugpompen van voedsel naar de dunne darm) gebeurt nagenoeg nooit. De totale lengte van de dunne darm. Blinde darm ( caecum ) is de grootste structuur in het spijsverteringsstelsel (ca. Het caecum bezit 2 overlangse spierbanden ( taeniae ) die door het samentrekken de blinde darm ledigen. Er is geen appendix vermiformis. Het grootste deel van de blinde darm ligt rechts. Apex caeci (het dunnere "staartje" van de blinde darm, zie fig. 3) ligt ook meestal rechts en krult eventueel craniodorsaal (naar de kop- en rugzijde). De blinde darm bezit echter geen ophangbanden, dus zijn positie in de buikholte kan veranderen.

Duodenum is kort en ligt zeer dichtbij de dorsale buikwand. Hier komen de pancreassappen en gal terecht. Duodenum is stevig bevestigd aan de dorsale buikwand en aan de lever ( lig. Hepatoduodenale, een deel van omentum minus ). Jejunum vormt lange lissen rechts en mediaal in de buikholte (craniaal van de blinde darm). Jejunum ligt nagenoeg los in de buikholte: het wordt bevestigd aan de dorsale buikwand door een zeer lange en flexibele mesenterie. In deze ophangband bevinden zich de bloedvaten (. Mesenterica cranialis de mesenterische lymfeknopen ( lnn. Jejunales, vaak opgezet bij darminfecties) en de zenuwen. Ileum is kort maar zeer belangrijk. Het heeft een sterk ontwikkeld lymfevaat systeem (platen van peyer) en zenuwstelsel.

Ziekte van bechterew - de rug - de rug

Obstructies/stenoses van dit gedeelte worden zelden vermeld; dit betekent dat maaglediging meestal probleemloos verloopt (behalve bij de algemene uitval van peristaltiek, zie obstipatie - paralytische ileus). Obstructies door ingeslikt haar ( trichobezoar ) zijn ook heel zeldzaam (anders dan bij konijnen). De in- en uitgangen van de maag (cardia en pylorus) bevinden zich zeer dichtbij elkaar; dit is anders dan bij overige huisdieren (rund, varken, hond). Het gevolg hiervan is dat vloeibare voeders soms te snel door de maag passeren (risico van onvoldoende neutralisatie van ziektekiemen terwijl vaste voeders zich in de maag kunnen stapelen verblijven (risico van overlading). De maag is bevestigd aan de dorsale buikwand door middel van een zeer breed vlies - omentum majus, en aan de lever met een kleiner strookje - omentum minus. Links van de maag, ingebed in het omentum majus, bevindt zich de milt. Lever en galblaas zijn morfologisch vergelijkbaar met die van het varken. Galblaas is zeer groot; obstructies van gal afvoerwegen ( ductus choledocus ) komen vaak voor en hebben fatale gevolgen. De functies en de ziektes van de lever worden uitgebreid besproken in het hoofdstuk metabolisme. Pancreas (alvleesklier) is een klein orgaan, meestal verborgen voor in de eerste bocht van de dunne darm ( ampulla duodeni ). De afvoergang ( ductus pancreaticus accessorius of ductus Santorini ) van de exocriene pancreas (enzymen, bicarbonaat) mondt uit in het duodenum, distaal van de gal afvoergang. Dunne darm bestaat zoals bij alle hogere dieren uit: duodenum, jejunum en ileum (zie schema in Fig. anatomie darmstelsel

De dreamline "ophangbanden of vliezen die de darmen op hun plaats houden - mesenteria - zijn niet aangegeven. Typische en opvallende eigenschappen van het spijsverteringsstelsel van cavia's zijn: Slokdarm is zeer smal: het lumen is nog geen 2 mm breed. Verder is het dunwandig, weinig gespierd (kwetsbaar!) en schuin ingeplant in cardia (het eerste deel van de maag). Omwille van deze schuine inplanting (en enkele specifieke kenmerken van de bezenuwing van dit moreno deel) kunnen cavia's niet braken of boeren bij uitzetting of overbelasting van de maag. Alle opgenomen (ook de schadelijke) stoffen moeten door het hele maag-darmstelsel passeren (vergelijk met de anatomie paard). Maag is relatief groot en rond (5-10 cm doorsnede). Het vult de hele ruimte links craniaal in de buikholte. De overgang slokdarm-maag (cardia) is relatief klein; het heeft dezelfde microstructuur als de slokdarm. De maag van de cavia heeft echter geen blinde zak ( saccus caecus ) zoals aanwezig bij paarden, ratten of varkens. Blinde zak is een maagdeel zonder spijsverteringsklieren; dit deel heeft een hogere pH en kan potentieel ziektekiemen bevatten. Infectieuze maagproblemen zal men dus niet vaak zien bij cavia's. De overgang maag-dunne darm (pylorus) is breed en goed gespierd.

Test je kennis: anatomie

Bij cavia's ontbreekt de chef buitenste laag in de hele dikke darm (zie verder). Tussen de twee lagen bevindt zich een complex zenuwstelsel - het myentherische zenuwstelsel of de plexus van auerbach (zie. Deze plexus staat deels onder controle van het autonome zenuwstelsel, maar kan grotendeels ook zelfstandig functioneren (dus bij uitval van het autonome zenuwstelsel, zoals bij hersen- of ruggemergschade kan de darm nog enigszins vanzelf bewegen). De buitenste laag van de darm bevat vooral bindweefsel ( adventitia ) en in de buikholte nog een laagje epitheelcellen (mesotheel of serosa ). 3a: Een schematische voorstelling van het spijsverteringsstelsel bij cavia's, volgens Stevens en Hume, 1995. 3b: Een topografische voorstelling van het spijsverteringsstelsel bij cavia's. Voor de duidelijkheid zijn de lever, het grote omentum (omentum majus) en de overige mesenteriën niet geschetst. Twee schema's van het spijsverteringsstelsel zijn afgebeeld in Fig. 3 (mondholte en gebit zijn beschreven in een ander artikel). 3a gebruikt men enkel ter oriëntatie; het is zeer overzichtelijk maar geeft geen anatomische details en geen topografische ligging van de organen weer. 3b houdt meer rekening met de werkelijke anatomische kenmerken; het is uiteraard complexer en minder duidelijk.

anatomie darmstelsel

1b) die de maag voedingsstoffen opnemen. Verder zijn er slijmbekercellen die slijm uitscheiden. Aan de basis van een vlok zitten er verschillende cellen die enzymen en hormonen aanmaken, en sensorische informatie doorgeven over de toestand van de darm afval (bv de zuurgraad, vulling, aanwezigheid van eventuele schadelijke stoffen enz.). Onder het epitheel bevinden zich een dunne laag spierweefsel en daaronder een dikke laag bindweefsel ( tela submucosa ). Het bindweefsel is zeer rijk aan bloedvaten, zenuwcellen (de plexus van meissner of submucosale plexus) en lymfefollikels. De lymfefollikels zijn vooral aanwezig in het laatste stuk van de dunne darm - ileum (platen van peyer of galt - gut-associated lymphoid tissue ). De functies van deze structuren zijn: doorgeven van de opgenomen voedingsstoffen naar het bloed, vervoeren van informatie uit en naar de darm, en afweren van infecties. Onder de bindweefsellaag vinden we de belangrijkste spierlagen die de darmperistaltiek regelen (zie fig. De darm bezit in het algemeen twee lagen glad spierweefsel ( tunica muscularis de binnenste circulaire spierlaag en de buitenste overlangse spierlaag. De termen "overlangs" of "circulair" geven de richting van de spiercellen aan: hetzij langs de darm, hetzij kringvormig om het lumen (de binnenste opening) heen. De spierlagen zijn niet altijd even goed ontwikkeld of geordend; de spiercellen kunnen van richting veranderen (maag of zeer sterk ontwikkeld zijn zoals in afsluitingen van compartimenten (sfincters - gespierde afsluitingen in de maag en anus). In de blinde en dikke darm van de meeste dieren is de buitenste spierlaag niet continu, maar gegroepeerd in overlangse banden ( taeniae ).

Anatomie en fysiologie

Spijsverteringsstelsel: anatomie en, fysiologie, dit hoofdstuk bevat de weegbree achtergrond informatie over de structuren en functies van het maag-darmstelsel, met nadruk op specifieke kenmerken van de spijsvertering bij cavia's. Deze informatie is nodig om de overige hoofdstukken (pathologie van het spijsverteringsstelsel) te begrijpen. Klik op de links in de onderstaande tabel. 1a: Een schematische voorstelling van de doorsnede door de darm. 1b: Een detail van het epitheel van het duodenum: darmvlokken, histologische coupe, azan kleuring. 2: zo werkt peristaltiek: samentrekking van de kringvormige laag maakt het lumen smaller; samentrekking van de overlangse laag schuift het voedselbolletje (groen) door. De doorsnede door de darm is schematisch afgebeeld in Fig. De volgende structuren zijn aanwezig (van binnen naar buiten Epitheel (mucosa). Dit is de binnenste bekleding: het sterk geplooide slijmvlies ( mucosa ). Mucosa is de functionele laag van de darm. Het oppervlak is sterk vergroot door de aanwezigheid van weefseluitstulpingen (vlokken of villi ). Mucosa bevat gespecialiseerde cellen (enterocyten, zie fig.

Anatomie darmstelsel
Rated 4/5 based on 604 reviews
SHARE

anatomie darmstelsel Qaregis, Wed, May, 09, 2018

Anatomie anatomy is the branch of biology concerned with the study of the structure. Maag-darmstelsel The human digestive system consists of the gastrointestinal tract plus the. Het maag darmstelsel, digestieve systeem of gastro intestinale stelsel Latijn tractus digestivus is het systeem dat, via de spijsvertering, instaat voor de opname.

anatomie darmstelsel Tibirele, Wed, May, 09, 2018

Door op akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons, privacy statement.

anatomie darmstelsel Uxugowy, Wed, May, 09, 2018

Gezondheidsnet maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Gezondheidsnet gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van gezondheidsnet relevante aanbiedingen van gezondheidsnet te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: